SVEŽ BETON

Betonska baza kao sastavni deo Gemmax gradnje se nalazi u Novom Sadu, na putu prema naselju Rumenka (Bangladeš) a u okviru naše deponije kamenih agregata.

Uspostavljen proces kompletnog upravljanja za proizvodnju i kontrolu svežeg betona, svrstava je u najsavremenije fabrike betona u Srbiji i Evropi, a kapacitet fabrike je od 100 do 120 m3/h  betonske mase.

U sklopu fabrike betona nalazi se i savremena laboratorija za kontrolu ulaznih sirovina i ispitivanje očvrslog betona.

Rad fabrike i laboratorije je pod nadzorom IMS. Gotovi beton transportujemo savremenim mikserima, 5 kom kapaciteta 5 do 12 m3, a posedujemo i betonsku pumpu od 36 m3 do 49 m3 marke Cifa.

Pošaljite nam upit za ponudu

Ili nas kontaktirajte na

Beton, njegove karakteristike i kako izabrati vrstu i klasu betona

Beton se pravi od cementa, agregata (uglavnom pesak ili šljunak) i vode, kao i dodataka (aditivi) koji mu daju željena svojstva. Na njegov kvalitet utiču vrsta i kvalitet sastojaka, te njihova međusobna srazmera.
Beton se između ostalog koristi za izradu temelja, nosivih zidova zgrade, pa bi trebao da podnese velika opterećenja dugi niz godina. Stoga, čvrstoća kao najvažnija karakteristika betona, govori o njegovoj klasi. Na čvrstoću betona najviše utiče procenat cementa i srazmera veziva i vode, pa tako što je više veziva i manje vode, to je beton jači. Marka betona često je od drugorazredne važnosti.

Zbog volumetrijske težine možemo razlikovati teški, obični i laki beton.

 

  •  Teški beton ima zapreminsku masu veću od 2600 kg / m 3 . Izrađuje se pomoću posebnih agregata (npr. čelika ili mangana), a koristi se kao biološki štit za smanjenje ionizirajućeg zračenja.
  • Normalni beton može imati gustoću od 2.000 do 2.200 kg / m 3  i 2.200 do 2.600 kg / m 3 . Teži se izrađuje korišćenjem prirodnih i drobljenih agregata (pesak i šljunak ili pesak, npr. bazaltni kamen), a koristi se za izradu betonskih i armiranobetonskih građevinskih elemenata. Laganiji se izrađuje pomoću poroznih agregata (npr. Ekspandirane gline) – za proizvodnju elemenata s povećanom toplinskom izolacijom, npr. zavese, zidne i plafonske blokove. Obični beton je čvrst, ali i težak, a osim toga se nakon stvrdnjavanja odlaže i puca, ne može se polagati zimi.
  • Lagani beton, tj. beton zapreminske težine od 800 do 2000 kg / m3, izrađuje se upotrebom lakih agregata i materijala poput staničnog betona. Stanični beton izrađen je od cementa, peska, vode i sredstva za penjenje. Lagani beton koristi se za izradu zidnih i plafonskih elemenata srednje veličine (zidne i plafonske ploče)

Zavisno od kvaliteta, beton se deli na niskokvalitetni obični konstrukcijski beton, kvalitetni obični konstrukcijski beton, beton visokih performansi i beton izuzetne čvrstoće (najveće čvrstoće i tvrdoće).

 

Betoni nove generacije dele se na betone:

  • visokog kvaliteta (BWW – klasa čvrstoće na pritisak veća od C50),
  • vrlo visokog kvaliteta (BBWW – betonska čvrstoća na pritisak od C100 do C150),
  • ultra visoke vrednosti (BUWW-betonska čvrstoća na pritisak iznad 150 MPa),
  • lagani betoni visokih performansi (LBWW – karakteristična čvrstoća na pritisak od
    LC60 do LC85), o betoy (ASCC).

Marke betona

Označavanje betona bazira se na prividnoj gustoći. Prema službeno usvojenim evropskim standardima, klase betona označene su slovom “C” ; (lagani beton označen je slovima “LC”) i dodatno s dva broja, npr. C40 / 50, koji se odnose na čvrstoću betona na pritisak.
Razlikujemo klase čvrstoće normalnog i teškog betona od C8 / 10 do C100 / 115, a lakog betona od LC8 / 9 do LC80 / 88. Za porodične kuće koriste se materijali klasa C8 / 10, C12 / 15, C16 / 20, C20 / 25 i C25 / 30.
Beton ima različite cene u zavisnosti od nekoliko faktora: klasa betona, prisutnost, vrsta i kvalitet dodataka, proizvođačka marža i područje kupovine. Beton B20, na primer, biće jeftiniji od onog s većim brojevima.
Udaljenost do gradilišta ima veliki uticaj na cenu. Beton kupljen u fabrici betona (gotov beton) isporučuje se posebnim KAMIONIMA, što košta. Zanimljivo je da čak i ako naručimo manje betona, neke kompanije traže da platite prazan prostor u kruški.